Loading...
KURUMSAL 2018-07-19T16:28:55+00:00

Liderlik yolculuğunda en etkili araçlardan biri “farkında” olmaktır. Program, çalışanlara kendisi ve içinde bulunduğu sistemlere dair farkındalık kazandırmayı ve böylelikle gerek bireysel hayatlarında gerekse kurumsal hayatlarında bilinçli seçimler yapmalarını desteklemeyi hedeflemektedir.

2016 yılında McKinsey ve Tüsiad ortaklığı ile gerçekleştirilen dünyadaki en yüksek katılımlı* kadınların iş hayatındaki yeri ile ilgili araştırmada,

  • Şirketlerin finansal sonuçları ve üst düzey pozisyonlardaki cinsiyet dağılımı incelendiğinde, üst düzeyde bir ya da daha fazla sayıda kadın çalışana sahip şirketlerin karlılık oranının sektördeki diğer şirketlere göre daha yüksek olduğu görülmüş.
  • Kadınların daha sıklıkla sergiledikleri liderlik davranışlarının (çalışan gelişimine odaklılık, işbirlikçi çalışma yaklaşımı, vb.) şirket performansına ve kurum kültürüne pek çok boyutta pozitif etki yarattığı sonucu ortaya çıkmıştır.

*önde gelen 102 yerel ve uluslarası şirket, 11 farklı sektör, 240 bin beyaz yaka çalışanı katılmıştır.

Profesyonel hayata annelik dopingi programı kadınların liderlik yetkinliklerini annelik deneyimi üzerinden geliştirmeyi ve hayata geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Program dahilindeki grup koçlukları, ortak ilgi alanı sebebiyle bir araya gelen 15-20 katılımcının ilişki, sistem koçluğu çalışmaları ile deneyimden bireysel ve kolektif farkındalık geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Birbirini tamamlayan modüller olmakla beraber, tek tek de alınabilirler.

  • ANNELİK İLE GÜÇLEŞEN/GÜÇLENEN İLİŞKİLER
  • İŞ ÖZEL YAŞAM DENGESİ / FARKLI KİMLİKLERİMİZ VE İHTİYAÇLARI
  • PROFESYONEL HAYATA ANNELİK DOPİNGİ
AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN

Çalışan anne baba olmak hem ev hem de iş hayatında farklı kimliklere sahip olmak ve  bu kimlikler arasında denge yakalayabilmek oldukça zordur. Her ne kadar birbirinden çok farklı dünyalar gibi gözükseler de her iki tarafta edinilen beceriler birbirini besler. Deneyimlerden kazandığımız becerileri fark etmek ve hayatın bütününe taşımak, farklı kimliklerimizin ihtiyaçlarını görmek iş özel hayat arasında denge kurabilmeyi destekler.

Çalışmalar farklı bakış açılarını duymak, anne babalık üzerinden kadın ve erkek olarak farklılıklarımızı ve sisteme olan katkımızı, birbirimizi nasıl destekleyebileceğimizi görmek kurumlarda çeşitliliğin getirdiği çalışma ortamlarına da  destek amacındadır. Cinsiyet farklılığından kaynaklanan, kadın ve erkeklerin kullandığı farklı liderlik stillerini anlamak ve bu farklı stilleri en etkin şekilde birlikte yaratmaya yönelik kullanmayı desteklemek üzere tasarlanmıştır.

AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN

Doğum sonrası çalışan kadınların işten ayrılma oranlarının en yüksek olduğu dönemdir. Bu dönem önemli değişimleri de beraberinde getirmektedir. Doğru desteklenmesi durumunda bu dönemde kadınların işten ayrılmalarının azaltılması ve annelik deneyimi ile güçlenerek iş hayatına geri dönmelerinin sağlanması mümkündür.

Bu çalışma anne adayı ile kurumda birebir yüz yüze bir görüşme ve sonraki iki koçluk online olacak şekilde tasarlanmıştır. Doğum sonrası işe geri dönüşleri kolaylaştırmayı ve verilecek duygusal destek ile çalışanların iş hayatına dönüş oranını arttırmayı amaçlamaktadır.

AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN

Anne olmak çok ciddi bir değişim deneyimidir. Çalışan annelerin bu süreçte duygusal olarak desteklenmelerinin önemi yapılan araştırmalarda vurgulanmaktadır. Kurumsal açıdan bakıldığında ise, yetişmiş yeteneğin annelik dolayısı ile kaybının, işe geri dönüyorsa adaptasyon sıkıntılarının çoğu zaman görülmeyen maliyetleri vardır.

Yeni Anne Mentörlük Programı ile,

  • Yeni annelerinizi hayatlarındaki bu kritik dönemeçte desteklemeniz,
  • Kurumuzun yetişmiş yetenekleri elde tutmanız,
  • Kurum içi formal iletişimi güçlendirecek, informal bir networking ağı oluşturmanız,
  • Ve bunları yaparken dışarıdan bir desteğe sürekli ihtiyaç duymadan içeride “sürdürülebilir”bir mentörlük yapısı inşa etmeniz mümkün olacaktır.
AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN